Nieuws uit onderwijsland!

Eerste nationale schoolleiders top!

De Eerste Nationale Schoolleiders Top heeft plaatsgevonden op 7 november 2015 en is geopend door Minister-president Rutte. Het doel van dit overleg is om ervaringen en kennis te delen. Aan het overleg nemen schoolleiders van middelbare scholen uit heel Nederland deel. Tevens kan je kennis uitwisselen met CEO’s, topsporters en kunstenaars. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs  Cultuur en Wetenschap was als gastheer aanwezig. Een goed initiatief waar hopelijk vele mooie ideeën en verbeteringen uit voortvloeien!
Benieuwd naar de openingstoespraak van Minister-president Rutte? Klik dan hier.

————————————————————————————————————————–

Impuls Muziekonderwijs

Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurpartcipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. Dit schrijft het fonds cultuurparticipatie op haar website. Op de website spelen ze een filmpje af over hoe het in zijn werk gaat en vind je tevens alle informatie rondom het inschrijven. Zo staat de subsidieregeling open voor alle basisscholen maar ook het Voortgezet Onderwijs kan een aanvraag indienen!  De regeling is vastgelegd in de Staatscourant.

Share Button

Nieuws uit onderwijsland!

Codeweek 2015: “programmeren is het lezen en schrijven van de toekomst”.

Deze week is het codeweek 2015. Dit vindt plaats van 10 tot en met 17 oktober in een groot aantal Europese Lidstaten. Ook Nederland doet hier aan mee. Tijdens deze week worden er door het hele land activiteiten georganiseerd met als doel kinderen te laten kennis maken met het programmeren. Op de site van www.codeweek.nl vind je alle informatie hierover.

———————————————————————————————————

De rekentoets
(Bron: Algemene vereniging schoolleiders)

Een meerderheid van de Tweede Kamer is er voor dat de rekentoets alleen in het vwo meetelt voor het diploma. Een motie over het niet voor het examen laten meetellen van de rekentoets in vmbo, mbo en havo werd op 13 oktober aangenomen.

Aanvankelijk steunde de PvdA de invoering van de verplichte rekentoets, maar Jadnanansing is van mening veranderd. Zolang het rekenonderwijs nog niet overal op orde is, vindt zij het niet eerlijk om jongeren aan de rekentoets te onderwerpen. Zij vindt dat het vwo er wel klaar voor is en dat de toets wel in het vwo ingevoerd kan worden. Daarmee heeft de Kamer een meerderheid om de toets wel voor het vwo-diploma mee te laten tellen. Een motie van D66 en SP over het volledig afzien van de rekentoets in alle sectoren van het vo werd verworpen.

Als de rekentoets meegeteld had bij de examenresultaten van 2015 zouden er 1,9 procent extra gezakte scholieren zijn. Dat staat in een brief die staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker van OCW onlangs naar de Kamer stuurden.

Lees dit gehele artikel hier.

———————————————————————————————————

Onderwijsfilm van het jaar 2015!

De documentaire : “Wat is het doel van onderwijs?” is verkozen tot onderwijsfilm van het jaar 2015. Op 8 oktober, tijdens de nationale onderwijsweek, is deze film in première gegaan.

Meer informatie vind je op de site: http://watishetdoelvanonderwijs.nl/.

Share Button

Ideeën ter verbetering van het onderwijs?

Heb jij een goed initiatief om het onderwijs te verbeteren? Pak dan nu je kans en meld je idee aan bij het LeraarOntwikkelFonds. Het idee is onderwijsvernieuwing van onderop. Staatssecretaris Sander Dekker lanceerde dit fonds samen met enkele docenten op het Lerarencongres. Het LOF stelt geld en ondersteuning beschikbaar voor docenten met vernieuwende ideeën. Je kunt jouw initiatief indienen vanaf 7 oktober 2015. Er zijn dit schooljaar drie selectiemomenten (november, februari en mei) waarop de jury de inzendingen beoordeelt en deelname aan het LOF toewijst. De eerste selectieronde vindt plaats op 3 november.

Meer over dit goede initiatief, alle regels en voorwaarden, vind je hier.

Share Button

Apprend en de uil!

Waar komt Apprend eigenlijk vandaan? En wat heeft een uil er mee te maken?

Apprend komt van het Franse werkwoord apprendre. Apprendre heeft vier betekenissen als werkwoord zijnde, afhankelijk van hoe je het gebruikt in de zin. De vier betekenissen:
1) lerenLogo_Apprend_Studiebegeleiding_WEB
2) onderwijzen
3) vernemen, horen
4) berichten, vertellen

Apprend richt zich vooral op het leren. Daarbij kun je denken aan het aanleren van vaardigheden die je kunt toepassen bij elk vak (zoals bruggetjes, leren plannen, leren leren) maar ook het leren van examen (hoe doe je dat?) en ga zo maar door! Daarnaast helpt Apprend je specifiek met een vak aanleren door de individuele bijlessen per vak/onderwerp.

De uilen die Apprend gebruikt in haar logo staan voor wijsheid. De grote uil is wijs en is de leraar van de kleine uil, de leerling. Verder is er in het logo te zien dat er een ‘overkapping’ is, dat staat symbool voor de veilige thuislocatie van de leerling. De individuele lessen worden namelijk aangeboden bij de leerling thuis. Ook een intake/adviesgesprek vindt bij de leerling thuis plaats in zijn vertrouwde omgeving.

Share Button

Thuiszitten? Liever niet!

Thuiszitters prioriteit voor de onderwijsinspectie maar ook zeker voor Apprend!

Op 1 oktober 2015 worden in Den Haag op die dag thuiszitters geteld. Thuiszitters zijn kinderen die op een school staan ingeschreven en (tijdelijk) thuis komen te zitten. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op medisch, sociaal, intellectueel en/of emotioneel gebied.
Kijk hier voor het artikel: http://www.nationaleonderwijsgids.nl/speciaal-onderwijs/nieuws/29541-thuiszitters-prioriteit-voor-onderwijsinspectie.html

Zou Apprend hier een rol in kunnen spelen? Wij denken van wel. Want juist bij Apprend willen we de leerling centraal stellen. Iedereen krijgt individuele aandacht daar waar dat nodig is. Tevens werken wij samen met bijvoorbeeld een dyslexiecoach of andere specialisten als daar behoefte aan is. Apprend wil de uitdaging wel aangaan. Ben jij of jou kind een thuiszitter en loop jij hierdoor een achterstand op? Vraag dan eens vrijblijvend een gesprek aan met Apprend om te kijken of wij iets kunnen betekenen voor jou of je kind in de vorm van individuele bijles, huiswerkbegeleiding individueel of groepsgewijs of bijvoorbeeld een brugklastraining/examentraining.

Share Button

Nieuws uit onderwijsland!

Onderwijsbegroting 2016: het VO krijgt 53 miljoen.

In 2016 komt de grootste tranche uit het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) beschikbaar, €292 miljoen. Dit wordt verdeeld over alle onderwijssectoren. Het primair onderwijs krijgt een investering van €93 miljoen, voortgezet onderwijs €53 miljoen en het beroepsonderwijs en volwasseneducatie €119 miljoen.

Bron Rijksoverheid. Lees het volledige artikel hier.

———————————————————————————————————–

Kwaliteit schoolboeken onder de loep!

Het Centrum informatie en documentatie Israël (CIDI) wil dat staatssecretaris Dekker van Onderwijs kwaliteits-criteria instelt voor Nederlandse schoolboeken. Dit naar aanleiding van de ophef over onjuistheden en tendentieus taalgebruik in het boek ‘Midden-Oosten honderd jaar brandhaard van de wereldpolitiek’ voor het vwo van uitgeverij Thieme-Meulenhoff. Dat meldt het CIDI.

Lees het volledige artikel verder op de site van de nationale onderwijsgids.

Share Button

Berichten uit onderwijsland!

Het laatste nieuws gemist? Gelukkig kun je hier de berichten terug lezen die de afgelopen weken op diverse sites zijn gepubliceerd:

Het ministerie van OCW stelt bijna 1 miljoen beschikbaar voor nieuwe vakroutes.

Minister Jet Bussemaker geeft vandaag, woensdag 23 september, op het Via Nova College in Utrecht het startsein van een nieuw Vakroute-programma. Een vakroute is een opleiding die start in het vmbo en doorloopt tot en met het middelbaar beroepsonderwijs, waarbij veel wordt samengewerkt met het regionaal bedrijfsleven. Binnen deze opleidingsroute werken vmbo- en mbo-instellingen intensief samen, zodat leerlingen minder overlap hebben qua lesstof en via één route hun vmbo-diploma én hun mbo-diploma kunnen halen. Het ministerie van OCW stelt voor de uitbreiding van het aantal vakroutes bijna € 1 miljoen euro beschikbaar.
Lees het volledige artikel op de site van de rijksoverheid.

——————————————-

Kamer beperkt bemoeizucht onderwijsinspectie.

De Onderwijsinspectie mag scholen niet meer overspoelen met tijdrovende en onnodige regels. In de Tweede Kamer wordt vandaag een wetsvoorstel besproken van oppositiepartijen CDA, D66 en SGP die een einde maakt aan de overvloed van regels van de inspectie. De regeringspartijen zijn positief, dus de wet haalt hoogstwaarschijnlijk een meerderheid. 

Scholen en leraren klagen steeds vaker over de groeiende plicht om hun werk te verantwoorden. Ze zijn veel tijd kwijt met administratie en met het toenemend aantal controles van de inspectie.
Lees het volledige artikel hier.

——————————————-

Share Button

Vandaag starten de examens…

examenlokaalZit jij straks ook achter zo’n tafeltje?

Voor iedereen die dit jaar examen doet; Wij willen jullie allemaal heel veel succes wensen met jullie examens!

Nog een paar tips;

– Ga niet tot diep in de nacht studeren, dan neem je toch niets meer op en ben je de volgende dag niet fit.
– Laat je niet gek maken door vlak voor het examen nog van alles door te willen kijken, vertrouw op jezelf!
– Natuurlijk nooit spieken, maar als je bang bent iets te vergeten, schrijf dat dan meteen op zodra je je examenblad hebt gekregen!

Heel veel succes iedereen!

Share Button

Uniek: Apprend Studiebegeleiding en Sportpark Kampen maken leren leuk!

“Sociaal sportpark krijgt vorm” Zo kopte de Stentor gisterochtend.

Stichting Sportpark De Venen – De Maten en Apprend Studiebegeleiding slaan de handen ineen waarbij leren en sporten gecombineerd zal worden! Wilt u weten hoe? Lees dan verder op onze website….

U bent van harte uitgenodigd om kennis te maken, informatie te krijgen en eventueel aan te melden op 23 februari op het Sportpark De Venen-De Maten in Kampen.

Diverse media, waaronder de Stentor, weblogkampen.nl en kampenonline.nl (update 19-02-15: ook huis-aan-huisblad Kampen.nl heeft een artikel geplaatst – zie ook de afbeelding van het artikel) hebben er al over geschreven, Apprend Studiebegeleiding maakt leren leuk!

Nieuwsbericht Apprend - Kampen

Apprend Studiebegeleiding en Sportpark De Venen – De Maten in Kampen maken leren leuk!

Apprend maakt huiswerkbegeleiding leuk!

Huiswerkbegeleiding artikel in Kampen.nl

Vanaf 23 februari is het mogelijk om op Sportpark De Venen en De Maten huiswerkbegeleiding en bijlessen te krijgen met om 16:00 uur een ‘sportieve break’! Stichting Sportpark De Venen-De Maten en Apprend Studiebegeleiding werken samen om aan leerlingen uit Kampen en IJsselmuiden op een verfrissende en nieuwe manier studiebegeleiding te bieden. De begeleiding wordt gegeven in het clubgebouw van KHC aan de Veneweg 1 in Kampen.

Mark Luikens van Apprend Studiebegeleiding: “Het mooie aan deze locatie is dat het ons de mogelijkheid geeft om de leerlingen te laten ontspannen met een sportieve activiteit en daarna geconcentreerd bezig kunnen met de leervraag. Onze sportieve break om 16 uur maakt leren veel  leuker! Wij gaan bijvoorbeeld even voetballen. Dit doen wij het liefste buiten, maar bij slecht weer kan het hier ook binnen in de zaal.”

Op het sportpark, waarbij verschillende verenigingen zijn aangesloten, is het mogelijk voor leden én ook niet-leden om begeleiding te krijgen bij specifieke leervragen. Leden van een van de aangesloten verenigingen krijgen zelfs 10% korting op alle begeleiding.

Je kunt hulp krijgen als je problemen hebt met een specifiek vak, zoals bijvoorbeeld wiskunde, natuurkunde, scheikunde of Engels. Ook als je moeite hebt met het plannen en organiseren van je huiswerk, vastloopt bij het leren van een toets of extra ondersteuning wilt voor je examens. Voor al je leervragen kun je terecht op het sportpark bij Apprend Studiebegeleiding.

Kennismaken? Kom dan naar ons open huis op maandagmiddag 23 februari tussen 14:00 en 18:00 uur, waar u onder het genot van een kopje koffie of thee met een koek kennis kunt maken.

Locatie: Veneweg 1 | 8265 VX Kampen

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.apprendstudiebegeleiding.nl/sportparkkampen.

U kunt ook contact opnemen met Mark Luikens van Apprend via 038 – 33 77 461.

Share Button

Een nieuw jaar, De verjaardag van Apprend & Een leuke kortingsactie

Een nieuw jaar… Vol met nieuwe kansen!
Allereerst willen wij iedereen een gezond, gelukkig en vooral leerzaam 2015 wensen!

Het is alweer 9 januari, 2015 is alweer 9 dagen oud, de scholen zijn alweer 5 dagen van start, de hoogste tijd voor een update.

Het schooljaar is ongeveer halverwege voor velen een goed moment om eens te kijken “hoe sta ik er nu voor?” Wellicht kunnen sommige vakken wat extra aandacht gebruiken? Of misschien ben je zo goed op dreef dat je al uit kijkt naar de zomervakantie.

Apprend Studiebegeleiding wenst iedereen een leerzaam 2015

Een gelukkig en leerzaam 2015 gewenst!

Verjaardag Apprend
Apprend heeft reden voor een feestje, onze verjaardag! Afgelopen 1 januari, is Apprend Studiebegeleiding 3 jaar geworden! 3 jaar geleden begon Mark met bijlessen in de omgeving van Zwolle, nu worden er al bijlessen gegeven in een groot deel van Noord en Oost Nederland.

Zoals velen zullen weten hebben wij de afgelopen drie jaren niet stil gezeten, zo zijn wij inmiddels een totaal dienstverlener die ook diverse scholen ondersteund middels de inzet van gekwalificeerde docenten.

Onze verjaardag willen wij met jullie vieren, daarom hebben wij in de maand januari een kortingsactie!

Kortingsactie
Dit is het moment voor iedereen die nu het gevoel heeft iets meer te moeten doen voor een bepaald vak!
Iedereen die zich voor 21 januari inschrijft voor ondersteuning, ontvangt bij afname van tenminste 1,5 uur bijles per week een korting van 9% over de maanden januari én februari!

Waarom 9%? Wij bestaan nu 3 jaar en werken onder 3 handelsnamen (Apprend Studiebegeleiding, Apprend Cursussen en Apprend Docenten), wij vinden 3×3=9 een mooi getal!

Wij wensen iedereen een leerzaam 2015 en staan ook dit jaar weer klaar om te helpen waar nodig!

Share Button