Codeweek 2015: “programmeren is het lezen en schrijven van de toekomst”.

Deze week is het codeweek 2015. Dit vindt plaats van 10 tot en met 17 oktober in een groot aantal Europese Lidstaten. Ook Nederland doet hier aan mee. Tijdens deze week worden er door het hele land activiteiten georganiseerd met als doel kinderen te laten kennis maken met het programmeren. Op de site van www.codeweek.nl vind je alle informatie hierover.

———————————————————————————————————

De rekentoets
(Bron: Algemene vereniging schoolleiders)

Een meerderheid van de Tweede Kamer is er voor dat de rekentoets alleen in het vwo meetelt voor het diploma. Een motie over het niet voor het examen laten meetellen van de rekentoets in vmbo, mbo en havo werd op 13 oktober aangenomen.

Aanvankelijk steunde de PvdA de invoering van de verplichte rekentoets, maar Jadnanansing is van mening veranderd. Zolang het rekenonderwijs nog niet overal op orde is, vindt zij het niet eerlijk om jongeren aan de rekentoets te onderwerpen. Zij vindt dat het vwo er wel klaar voor is en dat de toets wel in het vwo ingevoerd kan worden. Daarmee heeft de Kamer een meerderheid om de toets wel voor het vwo-diploma mee te laten tellen. Een motie van D66 en SP over het volledig afzien van de rekentoets in alle sectoren van het vo werd verworpen.

Als de rekentoets meegeteld had bij de examenresultaten van 2015 zouden er 1,9 procent extra gezakte scholieren zijn. Dat staat in een brief die staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker van OCW onlangs naar de Kamer stuurden.

Lees dit gehele artikel hier.

———————————————————————————————————

Onderwijsfilm van het jaar 2015!

De documentaire : “Wat is het doel van onderwijs?” is verkozen tot onderwijsfilm van het jaar 2015. Op 8 oktober, tijdens de nationale onderwijsweek, is deze film in première gegaan.

Meer informatie vind je op de site: http://watishetdoelvanonderwijs.nl/.

Share Button